Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất...Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đầu tư 2014
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư
  • Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư.

Nội dung tư vấn:

     Khoản 2 Điều 3 Luật Đầu tư quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

  1. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

     – Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Điểm a Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP):

      + Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

      + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

      – Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (Điểm b Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP):

      + Thông báo của nhà đầu tư (Theo mẫu);

      + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

      + Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư …

  1. Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

      Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

      Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

      + Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

      + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  1. Thời hạn giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

      Ngay khi nhà đầu tư nộp hồ sơ chấm dứt dự án

  1. Nhận kết quả giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

      Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

       Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

      Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới nhất.

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: