Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Vote CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật […]

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

 Kiến thức của bạn:

     Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đầu tư 2014
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư
  • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Nội dung tư vấn:

     Khoản 2 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định:

2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

     Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để được cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.

     Sau khi có văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

     1.Hồ sơ gồm:

       Văn bản quyết định chủ trương đầu tư

     2. Nộp hồ sơ

       Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư

      Trong trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

      + Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

      + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

    3.Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

     4.Nhận kết quả:

     Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nộp hồ sơ

   Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: