Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG2 Câu hỏi của bạn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:3 Câu trả lời của Luật sư về thủ tục cấp chứng chỉ hành […]

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2019
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Câu hỏi của bạn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Thủ tục cấp chứng chỉ hành ngề xây dựng được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được phản hồi của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

     Theo quy tại Khoản 1 Điều 149 Luật xây dựng 2014 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

     Để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và thực hiện theo một trình tự thủ tục nhất định, cụ thể:

2.1 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

     Được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
  • Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;
  • Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;
  • Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
 • Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

     Ngoài các điều kiện chung nêu trên thì với mỗi loại chứng chỉ hành nghề xây dựng cụ thể cũng sẽ có những điều kiện riêng mà cá nhân cần phải đáp ứng để được cấp chứng chỉ đó.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

2.2 Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

2.2.1 Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đó là:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
 • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.
2.2.2 Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 

     Được quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, xem xét cấp chứng chỉ hành nghề

     Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

     Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Quỳnh Mai