Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, Như vậy theo quy định này ta thấy thời điểm có hiệu lực của đăng...

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Câu hỏi của bạn:

      Kính chào Công ty Luật Toàn Quốc tôi có câu hỏi mong quý công ty giúp đỡ. Xin luật sư cho biết thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn QuốcChúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý: 

Nội dung tư vấn: Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

1. Tính bắt buộc của việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

Điều 298. Đăng ký biện pháp bảo đảm

“1. Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy định.

2. Trường hợp được đăng ký thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

3. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.”

     Theo quy định trên ta thấy không phải mọi biện pháp bảo đảm đều phải đăng ký. Mà theo quy định tại điều 298 BLDS năm 2005 biện pháp bảo đảm có thể được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật, trường hợp pháp luật khác có quy định các giao dịch phải đăng ký bảo đảm thì phải thực hiện theo quy định đó. Các giao dịch liên quan đến biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

     Tại khoản 7 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định “việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính”. Như vậy theo quy định này ta có thể thấy pháp luật hiện hành quy định việc thế chấp quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

2. Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Tại điều 5 nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

Điều 5. Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm

“1. Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm nội dung đăng ký được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

2. Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm mà các bên không ký kết hợp đồng bảo đảm mới hoặc do bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm và tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm các bên không có thỏa thuận về việc bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bổ sung hoặc nghĩa vụ bổ sung là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký thay đổi vào sổ đăng ký hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

3. Các trường hợp đăng ký sau đây không làm thay đổi thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm:

a) Trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hp đng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chp nhà ở hình thành trong tương lai hoặc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành theo quy định của Luật nhà ở, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở;

b) Các trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 18 của Nghị định này”

     Như vậy theo quy định này ta thấy thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất là khi cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: