Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường:3 Câu trả […]

Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Đánh giá bài viết

TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường:

     Điều 50 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường như sau:

2.1 Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ sau đây:

  • Người yêu cầu bồi thường hai lần từ chối nhận giấy mời tham gia thương lượng;
  • Người yêu cầu bồi thường hai lần không đến địa điểm thương lượng khi đã nhận giấy mời mà không có lý do chính đáng;
  • Người yêu cầu bồi thường không ký hoặc điểm chỉ vào biên bản kết quả thương lượng;
  • Cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.
Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường

Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường

2.2 Thời hạn tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ theo một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn tạm đình chỉ theo quy định tại khoản này, người yêu cầu bồi thường có quyền đề nghị tiếp tục giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường.

2.3 Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì sau khi nhận được văn bản xem xét lại mà văn bản được xem xét lại vẫn là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường; trường hợp văn bản được xem xét lại không phải là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

2.4 Quyết định tạm đình chỉ phải nêu rõ lý do, thời hạn tạm đình chỉ, các quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường và hậu quả pháp lý của việc tạm đình chỉ.

     Quyết định tạm đình chỉ, quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường phải được gửi cho người yêu cầu bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường trong xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.