Tải mẫu thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Tải mẫu thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩmĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ THƯ TÍN1.1 THÔNG BÁO1.2 Về việc thu giữ khẩn cấp (1)……………………………………………..2 Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc thu giữ thư tín theo […]

Tải mẫu thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU GIỮ THƯ TÍN

    Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

………………………………….. 

………………………………….. 

 

Mẫu số: 120

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

 

…….., ngày ……….. tháng …….. năm……..

 

THÔNG BÁO

Về việc thu giữ khẩn cấp (1)……………………………………………..

 

Kính gửi: – Viện kiểm sát……………………………………………………………………………

                – (2)…………………………………………………………………………………………….

Căn cứ(3) ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Xét không thể trì hoãn được;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………….

đã ra Lệnh thu giữ khẩn cấp(1)……………..số: …………… ngày ………tháng ……… năm……           

tại(4):…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. đề tên:

Người gửi: ……………………………………………………………………………………………………….    

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Người nhận: ……………………………………………………………………………………………………..               

Địa chỉ:………………… ………………………………………………………………………………………….         

Lệnh thu giữ khẩn cấp(1) ………………………………………………………………..số: ……………..

đã thi hành xong vào hồi ………………… ngày ……….. tháng ………. năm……………………..

Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………….

thông báo cho Viện kiểm sát………………………………………………………………………………..

(2) ………………………………………………………………………………………………………………….  biết.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………………………………………………

– ………………………………………………  

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc thu giữ thư tín theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo về việc thu giữ thư tín

Hướng dẫn thông báo về việc thu giữ thư tín

(1) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ;

(3) Ghi rõ căn cứ cần phải thu giữ khẩn cấp; 

(4) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo về việc thu giữ thư tín, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.