Tải mẫu quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can

Tải mẫu quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị canĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN2 QUYẾT ĐỊNH 3 THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN4 Bạn có thể tải mẫu quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị […]

Tải mẫu quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

………………………………….. 

…………………………………. 

 

Mẫu số: 108

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………….

 

………., ngày ……… tháng …….. năm………

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(1): …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều(2) …………… và điểm ………. khoản 1 Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi Quyết định khởi tố bị can số:…………….ngày …….. tháng ……. năm………

của……………………………………………………………………………………………………………

nay khởi tố bị can đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………… Giới tính:……………                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………

Sinh  ngày………..tháng ………năm ………………. tại: …………………………………………..

Quốc tịch:……………………………..Dân tộc:……………………….Tôn giáo:……………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu………………………………………………………………………..

cấp ngày ……….. tháng ……….. năm ……………… Nơi cấp: ……………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tiền án/tiền sự:  ………………………………………………………………………………………………

về tội……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….. quy định tại khoản ……….. Điều……………… Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. để phê chuẩn.

Nơi nhận:

– VKS……………………………

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………………..

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can

(1) Ghi rõ một trong hai lý do quy định tại điểm a hoặc b khoản 1 Điều 180 BLTTHS;

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.