Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN2 QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN3 Bạn có thể tải mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can theo đường link dưới đây:4 Hướng dẫn kê […]

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN

…………………………………

…………………………………

 

Mẫu số: 212

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………….

 

 

…………, ngày ……….. tháng ……… năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ(1) ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ bỏ(2) ……………………………………………………………………………………………………………

số:……………………….. ngày………. tháng ………. năm……………………… của…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Phục hồi điều tra đối với bị can :

Họ tên: ………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….. 

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………..tháng……..năm………………tại: ……………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………. ; Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:…………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm ……………………Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can số:………… ngày…….. tháng …….. năm………

của…………………………………………………………………………………………………………………….         

về tội…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..theo quy định tại khoản ……………… Điều ……………… Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát…………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– ………………………………………….

– ………………………………………….

– ………………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định phục hồi điều tra bị can

(1) Ghi rõ lý do phục hồi điều tra;

(2) Ghi rõ Quyết định đình chỉ điều tra bị can hoặc Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định phục hồi điều tra bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn