Tải mẫu lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Tải mẫu lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩmĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 LỆNH THU GIỮ THƯ TÍN2 LỆNH THU GIỮ 3 THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  4 Bạn có thể tải mẫu lệnh thu giữ thư tín theo đường link dưới đây:5 Hướng […]

Tải mẫu lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm
Đánh giá bài viết

LỆNH THU GIỮ THƯ TÍN

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

………………………………….. 

…………………………………. 

 

Mẫu số: 121

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………

 

……., ngày …….. tháng …….. năm………

 

LỆNH THU GIỮ

THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Thu giữ(1) …………………………………………………………………………………………………………………                

tại(2)……………………………………………………………………………………………………………….. đề tên:

Người gửi: ………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Người nhận: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Phân công ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.

Yêu cầu(2)…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….  có trách nhiệm thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát………………………………………………………..để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận:

– ……………………………………………………

– ……………………………………………………

– ……………………………………………………  

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………

 

Bạn có thể tải mẫu lệnh thu giữ thư tín theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu lệnh thu giữ thư tín

Hướng dẫn kê khai lệnh thu giữ thư tín

(1) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về lệnh thu giữ thư tín, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.