• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy ... Mẫu số 02 ban hành kèm Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

 • Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
 • giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
 • Pháp luật doanh nghiệp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

TẢI MẪU GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

     Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Để thực hiện công bố hợp quy, doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn quốc gia mà Nhà nước đã ban hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Số …………………… Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ………………………………………. Fax: ……………………………………………………. E-mail………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG BỐ: Sản phẩm: …………………………………………………………………………………………………… Xuất xứ: tên và địa chỉ, điện thoại, fax, email của nhà sản xuất (đối với sản phẩm nhập khẩu phải có tên nước xuất xứ) ………………………………………………………………………………………………………………… Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) ………………………………………………………………………………………………………………… Phương thức đánh giá sự phù hợp (đối với trường hợp công bố hợp quy): ………………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.  

                                                                              ……….., ngày ….. tháng …… năm…….

                                                                                 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
                                                                                  (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)
Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: Tại đây  

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về Tải mẫu giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

       Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178