Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ2 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT3 ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ4 QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA […]

Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
5 (100%) 1 vote

ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

(sử dụng cho cơ quan điều tra cấp huyện)

…………………………………

…………………………………

 

Mẫu số: 205

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………………

 

…….., ngày ……. tháng ……. năm………

 

ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (1)

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………

 

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ……………………..ngày………….tháng………..năm……………….. và Công văn đề nghị áp dụng/gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt số: ……………….                              

ngày………….tháng………..năm……………………..của ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………….

đã ra Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt………………………………………

số: …………………………… ngày………….tháng …………năm……………………….trong thời hạn ……………. ngày và đã được Viện trưởng Viện kiểm sát……………………………………………………………………………………….

phê chuẩn/gia hạn tại Quyết định số:………………ngày……….tháng……….năm…………………………….. đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh  ngày………….tháng………..năm………………tại……………………………………………………….

Quốc tịch:………………………………; Dân tộc:……………………………..; Tôn giáo: ………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm …………………… Nơi cấp: …………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Quá trình thu thập tài liệu đến nay xét thấy (2):

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Điều 228 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan                                                                                         

……………………………………………………………………………………………………………………………….

đề nghị Thủ trưởng Cơ quan………………………………………………………………………………………          

có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát …………………………………………………………………. hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– VKS ………………………………..

– Hồ sơ 2 bản.

………………………………………………………………………..

 

Bạn có thể tải mẫu khai đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Hướng dẫn kê khai đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt 

(1) Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực;

(2) Ghi rõ căn cứ hủy bỏ áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo Điều 228 BLTTHS.

     Để được tư vấn chi tiết về đề nghị hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./