Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ2 TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA3 BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ4 TRONG TRƯỜNG HỢP […]

Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra
5 (100%) 1 vote

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

…………………………………..

…………………………………..

 

Mẫu số: 217

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………….

 

……, ngày ……… tháng …….. năm……..

 

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

 

Căn cứ các điều 36, 232 và 234 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số(1):……………..   ngày……… tháng ………năm….

của……………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số(2):……………………..   ngày………. tháng ………. năm….

của……………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan………………………………………………………………. kết luận:

I. DIỄN BIẾN SỰ VIỆC, QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

               

II. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. VIỆC HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU ĐÃ TẠM GIỮ (NẾU CÓ), VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Chuyển Bản kết luận điều tra kèm theo Quyết định đình chỉ điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát …………………………………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ vụ án gồm:………….. tập, ………………………..bút lục, đánh số từ…………….đến…………….

(có Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo).

Nơi nhận:

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– Hồ sơ 02 bản.

(3)………………………………………………………………………..

Bạn có thể tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

Hướng dẫn kê khai bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;

(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung/thay đổi Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can… Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn;

(3) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra.

     Để được tư vấn chi tiết về bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.