Tải mẫu bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường

Mẫu Bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường hành kèm theo Thông tư số 21...

    Bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

      Mẫu bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương. Nội dung mẫu cam kết này cụ thể như sau:

1. Mẫu bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:       /…

                          …………., ngày…… tháng……. năm…………

 

BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC

YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

                Kính gửi: …………..…………………………………………………………….……………..(1)

1. Tên thương nhân :………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………;

3. Điện thoại:……………………………………………… Fax:……………………………………………………………..;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ………. tháng……… năm…….;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

– Tên: ……………………………………………………………………….; Địa chỉ: ……………………………………….;

– Điện thoại:……………………………………………………………….. Fax:…………………………………………….;

6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng):

– Tên: ……………………………………………………………………; Địa chỉ: …………………………………………..;

– Điện thoại:……………………………………………………………. Fax:………………………………………………..;

…………(ghi rõ tên thương nhân)……….. xin cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./.

 

 

                          Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
                               (họ và tên, ký tên, đóng dấu)

bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy

2. Hướng dẫn kê khai mẫu bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương tỉnh, thành phố) nơi thương nhân đề nghị xin cấp Giấy phép

(2): Các nội dung trong phần để trống (……) được kê khai theo thông tin tổ chức, doanh nghiệp thực hiện cam kết tuân thủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

>> Tải mẫu bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

     Một số  bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về bản cam kết về tuân thủ đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cam kết đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về kê khai Mẫu Bản cam kết tuân thủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường hoặc các vấn đề khác liên quan đến kê khai hồ sơ đất đai mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.