Quy định về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Quy định về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề giám sát của […]

Quy định về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Đánh giá bài viết

GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Quy định về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công:

     Điều 9 Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 quy định về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công như sau:

2.1 Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát bởi cộng đồng, trừ tài sản thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức việc giám sát của cộng đồng đối với tài sản công.

2.2 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc thông qua các thành viên của Mặt trận có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, đề nghị giám sát của Nhân dân; chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát đối với tài sản công theo kế hoạch và quy định của pháp luật.

giám sát của cộng đồng đối với tài sản công

giám sát của cộng đồng đối với tài sản công

2.3 Nội dung giám sát

Bao gồm:

  • Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
  • Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công;
  • Tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công;
  • Việc thực hiện công khai tài sản công.

2.4 Hình thức giám sát

Bao gồm:

  • Nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý, sử dụng tài sản công liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân để có ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tổ chức đoàn giám sát;
  • Tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập ở cấp xã.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề giám sát của cộng đồng đối với tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.