Quy định về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Quy định về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐĂNG BÁO XIN LỖI VÀ CẢI CHÍNH CÔNG KHAI2 Câu hỏi của bạn về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải […]

Quy định về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Đánh giá bài viết

ĐĂNG BÁO XIN LỖI VÀ CẢI CHÍNH CÔNG KHAI

Câu hỏi của bạn về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Quy định về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai:

     Việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai được quy định tại Điều 59 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 và hướng dẫn tại Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, cụ thể:

2.1 Thời gian thực hiện đăng báo xin lỗi và cải chính công khai

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự quy định tại Điều 41 hoặc Điều 57 của Luật này, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở trung ương có trách nhiệm đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự quy định tại Điều 41 hoặc Điều 57 của Luật này, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở địa phương có trách nhiệm đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo cấp tỉnh tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại;
  • Ngay sau khi đăng báo xin lỗi và cải chính công khai, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm gửi tờ báo đó tới người bị thiệt hại và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại để niêm yết công khai tại trụ sở.
đăng báo xin lỗi và cải chính công khai

đăng báo xin lỗi và cải chính công khai

2.2 Trình tự đăng báo xin lỗi và cải chính công khai

Điều 25 Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định thủ tục đăng báo xin lỗi và cải chính công khai như sau:

  • Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại là cơ quan giải quyết bồi thường có trách nhiệm đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo cấp tỉnh, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
  • Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại là cơ quan giải quyết bồi thường quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i và k Khoản 3 Điều 19 Nghị định này có trách nhiệm đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương.
  • Bài đăng báo xin lỗi và cải chính công khai phải có nội dung chính quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5 và 7 Điều 24 Nghị định này và phải được đăng ở vị trí trang trọng trên trang chính của tờ báo.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự quy định tại Điều 41 hoặc Điều 57 của Luật, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai.
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại có trách nhiệm niêm yết các trang báo đăng nội dung xin lỗi và cải chính công khai. Thời gian niêm yết là 15 ngày.
  • Trường hợp người bị thiệt hại chết thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không phải thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Luật và chủ động thực hiện việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định tại Khoản 6 Điều 57 và Điều 59 của Luật và Điều này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.