Quy định về trưng bày giới thiệu hàng hóa

Hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa nhằm quảng bá sản phẩm là điều không thể thiếu đối với hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp hiện nay..

Trưng bày giới thiệu hàng hóa

Câu hỏi của bạn về trưng bày giới thiệu hàng hóa:

Kính gửi Luật sư!

Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề trưng bày, giới thiệu hàng hóa hiện nay được quy định như thế nào ạ? Chúng tôi là đơn vị sản xuất sản phẩm, muốn tự mình thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa có được không?

Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về trưng bày giới thiệu hàng hóa:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trưng bày giới thiệu hàng hóa, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trưng bày giới thiệu hàng hóa như sau:

1. Cơ sở pháp lý về trưng bày giới thiệu hàng hóa:

2. Nội dung tư vấn về trưng bày giới thiệu hàng hóa:

   Điều 117, Luật thương mại quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau

Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

   Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác (Điều 119, Luật thương mại).

2.1. Chủ thể có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa:

   Chủ thể trưng bày, giới thiệu hàng hóa theo hai cách:

 • Thương nhân tự tổ chức việc trưng bày giới thiệu hàng hóa của mình.
 • Thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa thực hiện việc trưng bày giới thiệu hàng hóa cho mình.

   Thương nhân ở đây có thể là Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 1, Điều 118, Luật thương mại).

   Trường hợp thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện. Như vậy, thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có nhiều quyền lợi về trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ hơn so với văn phòng đại diện của thương nhân và thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.

   Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện (Khoản 2, Điều 118, Luật Thương mại).

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa

Trưng bày giới thiệu hàng hóa

2.2. Hình thức của hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa:

   Theo quy định tại Điều 120 Luật Thương mại, hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ bao gồm:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thương nhân có quyền lựa chọn một hoặc nhiều hình thức phù hợp để trưng bày, giới thiệu sản phẩm của mình.

2.3. Hàng hóa giới thiệu, trưng bày:

   Hàng hóa trưng bày, giới thiệu phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Hàng hóa kinh doanh hợp pháp trên thị trường.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.
 • Đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng hai điều kiện trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

(2) Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu;

(3) Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

2.4. Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa:

   Điều 123, Luật thương mại quy định về các trường hợp pháp luật cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. Cụ thể là:

 • Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 • Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.

Trưng bày giới thiệu hàng hóa

   Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa nhằm quảng bá sản phẩm là điều không thể thiếu đối với hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp trong thời buổi cạnh tranh hiện nay. Tuy nhiên, có những trường hợp trưng bày, giới thiệu hàng hóa mang tính tiêu cực nhiều hơn tích cực, ảnh hưởng xấu đến quốc gia, xã hội và các thương nhân khác. Vì vậy những hoạt động đó được pháp luật cấm thực hiện.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trưng bày giới thiệu hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.  

5/5 - (1 bình chọn)