Quy định hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

Quy định hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020. Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ nộp đến cơ quan nào

HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2020

Câu hỏi của bạn về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng hiện nay cần những gì ạ? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về hồ sơ gia hạn giấy phép giấy phép xây dựng như thế nào. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau: 

2.1. Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 

      Theo quy định tại điều 99 Luật xây dựng 2014:

Điều 99. Gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

      Như vậy trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng mà công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng; Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

2.2. Nơi nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng

      Theo quy định tại điều 103 Luật xây dựng 2014:

Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

     Như vậy, hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ bạn cần nộp đến ủy ban nhân dân huyện nơi có đất để được kiểm tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.

     KẾT LUẬN: Khi cần gia hạn giấy phép xây dựng bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng; Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp nộp đến ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để được gia hạn theo quy định.

     Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương