Hướng dẫn về thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình được quy định tại Luật xây dựng 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về:

 • Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình
 • Trình tự, thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình
 • Thời gian cấp giấy phép xây dựng công trình

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật xây dựng năm 2014
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nội dung kiến thức:

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình

      Căn cứ Điều 95 luật xây dựng năm 2014, Điều 41 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình gồm có những giấy tờ sau;

 • Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (theo mẫu)
 • Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (bản sao)
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định
 • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
 • Các tài liệu khác nếu có

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình

Bước 1: Nộp hồ sơ. Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng vui lòng tham khảo bài viết: 

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ. Đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định của pháp luật thì ghi giấy biên nhận cho chủ đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu của pháp luật thì bộ phận tiếp nhận hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ. Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm:

 • Xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết).
 • Xem xét các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ bổ sung chưa đầy đủ thì cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn chưa đầy đủ thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

    Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định pháp luật để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng

Bước 4: Nhận kết quảChủ đầu tư tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).

3. Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình

 • Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

    Trường hợp đến hạn nói trên, nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

    Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

    Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề hướng dẫn về thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

  Liên kết tham khảo: