Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên

Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyênĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN2 Nội dung tư vấn về giáo dục thường xuyên3      1. Giáo dục thường xuyên3.1      2. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên3.1.1 […]

Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên
Đánh giá bài viết

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Kiến thức của bạn:

     Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về giáo dục thường xuyên

     1. Giáo dục thường xuyên

     Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội.

     Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập.

     2. Yêu cầu về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên

     Nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình sau đây:

 • Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;
 • Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;
 • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

     Các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

 • Vừa làm vừa học;
 • Học từ xa;
 • Tự học có hướng dẫn.

     Phương pháp giáo dục thường xuyên phải phát huy vai trò chủ động, khai thác kinh nghiệm của người học, coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, sử dụng phương tiện hiện đại và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.

     Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương theo thẩm quyền quy định cụ thể về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục thường xuyên.

giáo dục thường xuyên

Giáo dục thường xuyên

     3. Cơ sở giáo dục thường xuyên

     Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:

 • Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện;
 • Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân thành lập.

     Chương trình giáo dục thường xuyên còn được thực hiện tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

     Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên phải bảo đảm nhiệm vụ đào tạo của mình, chỉ thực hiện chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân khi được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép. Cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học chỉ được liên kết với cơ sở giáo dục tại địa phương là trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh với điều kiện cơ sở giáo dục tại địa phương bảo đảm các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý cho việc đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học.

     4. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên

     Học viên học hết chương trình trung học cơ sở có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

     Trừ trường hợp học viên học hết chương trình trung học cơ sở quy định tại khoản này, học viên theo học chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân nếu có đủ các điều kiện sau đây thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được cấp bằng tốt nghiệp:

 • Đăng ký tại một cơ sở giáo dục có thẩm quyền đào tạo ở cấp học và trình độ tương ứng;
 • Học hết chương trình, thực hiện đủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập trong chương trình và được cơ sở giáo dục nơi đăng ký xác nhận đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Học viên học hết chương trình giáo dục xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ nếu có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì được cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên.

     Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về giáo dục thường xuyên, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.