Quy định của pháp luật về chi phí công chứng

Quy định của pháp luật về chi phí công chứng5 (100%) 2 votes CHI PHÍ CÔNG CHỨNG Câu hỏi của bạn:      Chi phí công chứng theo quy định pháp luật. Câu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư […]

Quy định của pháp luật về chi phí công chứng
5 (100%) 2 votes

CHI PHÍ CÔNG CHỨNG

Câu hỏi của bạn:

     Chi phí công chứng theo quy định pháp luật.

Câu trả lời:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Công chứng năm 2014
  • Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP
  • Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Nội dung tư vấn:

Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014 quy định:

1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

     Theo quy định tại Điều 67 Luật công chứng 2014 như sau:

     “1. Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

     2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương. Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

chi phí công chứng

        Chi phí công chứng

     Theo đó, chi phí công chứng bao gồm: thù lao cho công chứng viên hoặc tổ chức hành nghề công chứng và phí công chứng. Ngoài ra còn xuất hiện chi phí khác khi việc xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng (Điều 68 Luật Công chứng).

     Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. Phí công chứng được quy định cụ thể theo từng lĩnh vực tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP, một số trường hợp được sửa đổi bổ sung tại Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP.

     Còn thù lao cho công chứng viên hoặc tổ chức hành nghề công chứng được quy định khác nhau đối với từng tỉnh, nhưng mức thù lao không được vượt quá mức quy định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó ban hành. Ví dụ: theo quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mức trần thù lao công chứng đối với văn bản khai nhận di sản, phân chia di sản thừa kế trường hợp đơn giản là 140.000 đồng. Theo đó, người yêu cầu công chứng sẽ phải trả thù lao cho công chứng viên hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp công chứng văn bản văn bản khai nhận di sản hay phân chia di sản thừa kế là không quá 140.000 đồng/trường hợp đơn giản.

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: