Quy định của pháp luật về bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân

THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN Câu hỏi của bạn:          Quy định của pháp luật về  thẩm phán tòa án nhân dân Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng […]

THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN

Câu hỏi của bạn:

         Quy định của pháp luật về  thẩm phán tòa án nhân dân

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

 • Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

Nội dung tư vấn

       Thẩm phán là người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử.

thẩm phán tòa án nhân dân

 1. Các ngạch thẩm phán tòa án nhân dân

 • Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
 • Thẩm phán cao cấp;
 • Thẩm phán trung cấp;
 • Thẩm phán sơ cấp
 1. Tiêu chuẩn thẩm phán tòa án nhân dân

 • Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.
 • Có trình độ cử nhân luật trở lên.
 • Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.
 • Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.
 • Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao
 1. Nhiệm kỳ của thẩm phán

 • Nhiệm kỳ đầu của các Thẩm phán là 05 năm; trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm.
 1. Điều kiện để bổ nhiệm thẩm phán

 • Thẩm phán sơ cấp:

      Người đáp ứng tiêu chuẩn thẩm phán nhân dân và đáp ứng các điều kiện sau có thể trở thành thẩm phán:

 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.
 • Thẩm phán trung cấp:

      Người đáp ứng tiêu chuẩn thẩm phán nhân dân và đáp ứng các điều kiện sau có thể trở thành thẩm phán:

 • Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

      Trong trường hợp do nhu cầu, người chưa là Thẩm phán sơ cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp

 • Có đủ tiêu chuẩn thẩm phán trừ tiêu chuẩn thời gian công tác pháp luật
 • Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung.
 • Thẩm phán cao cấp

        Người đáp ứng tiêu chuẩn thẩm phán nhân dân và đáp ứng các điều kiện sau có thể trở thành thẩm phán

 • Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao,
 • Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

      Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa là Thẩm phán trung cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp

 • Có đủ tiêu chuẩn thẩm phán trừ tiêu chuẩn thời gian công tác pháp luật
 • Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao
 • Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán cao cấp
 • Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

       Người đáp ứng tiêu chuẩn thẩm phán nhân dân và đáp ứng các điều kiện sau có thể trở thành thẩm phán tòa án nhân tối cao

 • Đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên;
 • Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật tố tụng.

         Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: