Án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự được quy định như thế nào ?

Án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự được quy định như thế nào ?, Theo như câu hỏi của bạn hiện bạn đang có tranh chấp vụ án dân sự với ...

Án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự được quy định như thế nào ?

Câu hỏi của bạn: 

     Xin luật sư cho biết: em muốn hỏi là các khoản chi phí mà mình sẽ phải chi trả trong vụ kiện hợp đồng ạ, và cụ thể là bao nhiêu với khoản tiền người khác nợ mình là 770 triệu 

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau:

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật tố tụng dân sự

  • Nghị quyết 326/2006/UBTVQH-14

Nội dung tư vấn: Án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự được quy định như thế nào ?

1. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phía dân sự sơ thẩm

     Theo quy định tại điều 25 Nghị quyết 326/2006/UBTVQH-14 quy định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sưu sơ thẩm như sau

     Điều 25. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

1. Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, trừ trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc được min nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của Nghị quyết này.

2. Trường hợp vụ án có nhiều nguyên đơn mà mỗi nguyên đơn có yêu cầu độc lập thì mỗi nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí theo yêu cu riêng của mỗi người. Trường hợp các nguyên đơn cùng chung một yêu cầu thì các nguyên đơn phải nộp chung tiền tạm ứng án phí.

3. Trường hợp vụ án có nhiều bị đơn mà mỗi bị đơn có yêu cầu phản tố độc lập thì mỗi bị đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí theo yêu cầu riêng của mỗi người. Trường hợp các bị đơn cùng chung một yêu cầu phản tố thì các bị đơn phải nộp chung tiền tạm ứng án phí.

4. Trường hợp vụ án có nhiều người có quyn lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì mỗi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp tiền tạm ng án phí theo yêu cầu riêng của mỗi người. Trường hợp những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng chung một yêu cầu độc lập thì họ phải nộp chung tiền tạm ứng án phí.

5. Trường hợp đình chỉ việc dân sự và thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 397 của Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án phải yêu cầu đương sự nộp tiền tạm ứng án phí dân sự giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự

Án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự

     Nếu như bạn là nguyên đơn trong vụ án dân sự, thì bạn sẽ là người phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sở thẩm. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chp do đương sự yêu cu gii quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.

2. Nghĩa vụ nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm

     Nghị quyết số 326/2006/UBTVQH-14 quy định về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm như sau:

     Điều 26. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm

“1. Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhn, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí sơ thẩm.

2. Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.

3Nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận.

4. Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đi với bị đơn được Tòa án chấp nhận.

5. Bị đơn có yêu cầu phản tố phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu phản tố không được Tòa án chấp nhận. Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu phản tố của bị đơn được Tòa án chấp nhận.

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận. Người có nghĩa vụ đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịán phí dân sự sơ thẩm theo phn yêu cầu độc lập được Tòa án chấp nhận.

7. Các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án tiến hành hòa giải trước khi mở phiên tòa thì phải chịu 50% mức án phí, kể cả đối với các vụ án không có giá ngạch.

8. Trường hợp các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm thì các đương sự vẫn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như trường hợp xét xử vụ án đó. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 3 Điều 320 của Bộ luật tố tụng dân sự thì các đương sự phải chịu 50% án phí giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.

9. Trong vụ án có người không phải chịu án phí hoặc được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm thì những người khác vẫn phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều này.

10. Trường hợp vụ án bị tạm đình chỉ giải quyết thì nghĩa vụ chịu án phí sơ thm được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Điều này.

11. Nguyên đơn trong vụ án dân sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của người khác không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.”

     Theo như câu hỏi của bạn hiện bạn đang có tranh chấp vụ án dân sự với ( hợp đồng vay ) với giá trị tài sản tranh chấp là 770.000.000 VNĐ. Căn cứ điểm c điều 1 mục 2 bảng A danh mục án phí trong trường hợp này được xác định như sau “nếu giá trị tài sản tranh chấp trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng thì tiền tạm ứng án phí dân sự sở thẩn là 20.000. 000 đồng + 4% của phgiá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng”. Tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể mà nghĩa vụ này sẽ do nguyên đơn hay bị đơn phải chịu

     Ngoài các tiền tạm ứng án phí dân sự nếu trong trong trường hợp bạn có thuê luật sư để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn tì bạn còn mất thêm chi phí luật sư (chi phí này sẽ tùy thuộc vào thực tế của văn phòng luật sư mà bạn mời)

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi về án phía dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: