Pháp luật có cho phép hai người làm người đại diện theo pháp luật không?

Pháp luật có cho phép hai người làm người đại diện theo pháp luật không?Đánh giá bài viết  PHÁP LUẬT CÓ CHO PHÉP HAI NGƯỜI LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT KHÔNG? Câu hỏi của bạn:      Chào các anh các chị!      Hiện tại tôi và hai người bạn nữa đang có nhu […]

Pháp luật có cho phép hai người làm người đại diện theo pháp luật không?
Đánh giá bài viết

 PHÁP LUẬT CÓ CHO PHÉP HAI NGƯỜI LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

     Chào các anh các chị!

     Hiện tại tôi và hai người bạn nữa đang có nhu cầu thành lập Công ty cổ phần. Tuy nhiên chúng tôi muốn có hai người cùng là đại diện theo pháp luật của công ty. Hỏi pháp luật hiện hành có cho phép hai người cùng làm đại diện theo pháp luật của công ty không?

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn:

Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

     Khoản 2 Điều 13 của Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

     “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật

     Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, trường hợp của bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty cổ phần với hai người đại diện theo pháp luật. Khi đó, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

     Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật có quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ như nhau và Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tùy thuộc vào nhu cầu quản trị của mỗi doanh nghiệp.

     Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014 quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     “1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

     a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

     b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

     c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

     2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này”

     Như vậy, bản điều lệ công ty là quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty cũng như quy định cụ thể về quyền và nghĩa của người đại diện theo pháp luật của công ty. Pháp luật cho phép công ty có nhiều hơn 2 người đại diện theo pháp luật, quy định mới này góp phần đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật là người được công ty tin tưởng giao phó, đại diện cho công ty trong các giao dịch, quan hệ pháp luật.

     Trong trường hợp doanh nghiệp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì thẩm quyền của từng người đại diện theo pháp luật phải được thông báo chi tiết với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn được xác định cụ thể kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định cử người đại diện theo pháp luật.

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Pháp luật có cho phép hai người làm người đại diện theo pháp luật không? quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.