Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG 2 Câu hỏi của bạn về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công:3 […]

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Đánh giá bài viết

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN CÔNG 

Câu hỏi của bạn về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công:

2. Nội dung tư vấn về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công:

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công

     Điều 12 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định nội dung quản lý nhà nước về tài sản công như sau:

 • Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Quản lý việc giao tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.
 • Quản lý việc sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.
 • Quản lý việc thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công.
 • Kiểm kê, báo cáo tài sản công.
 • Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
 • Hợp tác quốc tế về tài sản công.
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Quản lý hoạt động dịch vụ về tài sản công.
 • Nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung quản lý nhà nước về tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.