Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn bị phạt thế nào?

Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn bị phạt thế nào?Đánh giá bài viết Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn Xem mục lục của bài viết1 Câu hỏi về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn2 Câu trả lời về niêm yết giá sai quy định gây nhầm […]

Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn bị phạt thế nào?
Đánh giá bài viết

Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

Câu hỏi về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

     Chào luật sư. Lời đầu tiên cho tôi được chúc luật sư và gia đình, cùng toàn thể cộng sự của luật sư sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

     Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Việc niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn bị phạt như thế nào theo pháp luật hiện hành

Câu trả lời về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

2. Nội dung tư vấn về niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

     Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng hiện nay bạn đang thắc mắc là: “Việc niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn bị phạt như thế nào theo pháp luật hiện hành.” Với nội dung câu hỏi trên, căn cứ vào các quy định của Nghị định 49/2016/NĐ-CP, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Mức phạt vi phạm hành chính hành vi niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

     Tại khoản 5 Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ như sau:

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 như sau: “1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật;

b) Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần; tái phạm;

b) Niêm yết giá không đúng giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá”.

Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn

     Như vậy theo quy định trên hành vi niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Nếu như hành niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng được thực hiện nhiều lần hoặc thuộc trường hợp tái phạm thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

2.2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hành vi niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn cho khách hàng

Tại điều 42 Nghị Định 109/2013/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hành vi 

Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

1. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có thẩm quyền:

a) Phạt tiền đến mức cao nhất đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá có thẩm quyền:

a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

……..

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi thẩm quyền của mình quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về giá quy định tại Điều 12 Nghị định này tại địa bàn thuộc quyền quản lý hành chính cấp huyện, cấp xã.

     Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP, cụ thể:

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 42 như sau:

“2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá có thẩm quyền:

a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức, 105.000.000 đồng đối với cá nhân có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

………

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17 Nghị định này;

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17 Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 12 Nghị định này”.

     Như vậy theo quy định trên thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn cho khách hàng có thể sẽ thuộc thẩm quyền của nhiều cấp khác nhau, có thể sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Củ tịch UBND cấp huyện…, Thẩm quyền cụ thể sẽ tùy thuộc vào mức mức tiền bị xử phạt là bao nhiêu

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Niêm yết giá sai quy định gây nhầm lẫn quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

     Chuyên viên: An Dương