Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục

Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục. Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân...

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi về nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục mới nhất. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về nhiệm vụ và quyền của người học về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nhiệm vụ và quyền của người học như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Người học theo quy định của Luật Giáo dục

     Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Người học bao gồm:

 • Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;
 • Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp, trường dự bị đại học;
 • Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học;
 • Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;
 • Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ;
 • Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.

2. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

     Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có những quyền sau đây:

 • Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;
 • Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng.

nhiệm vụ và quyền của người học

3. Nhiệm vụ và quyền của người học

3.1 Nhiệm vụ của người học

     Người học bao gồm những người liệt kê tại mục 1, trừ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non có những nhiệm vụ sau đây:

 • Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
 • Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;
 • Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực;
 • Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
 • Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

     Ngoài ra, người học các chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Nhà nước thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

3.2 Quyền của người học

     Người học bao gồm những người liệt kê tại mục 1, trừ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non có những quyền sau đây:

 • Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình;
 • Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban;
 • Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo quy định;
 • Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;
 • Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
 • Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học;
 • Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi và có đạo đức tốt.

4. Các hành vi người học không được làm

     Người học bao gồm những người liệt kê tại mục 1, trừ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non không được có các hành vi sau đây:

 • Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác;
 • Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
 • Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng.

Bài viết tham khảo: 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về nhiệm vụ và quyền của người học:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về nhiệm vụ và quyền của người học mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.