Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục

Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dụcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC2 Nội dung tư vấn về nhiệm vụ và quyền của người học2.1      1. Người học theo quy định của Luật Giáo dục2.1.1   […]

Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục
Đánh giá bài viết

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

Kiến thức của bạn:

     Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nhiệm vụ và quyền của người học

     1. Người học theo quy định của Luật Giáo dục

     Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Người học bao gồm:

 • Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;
 • Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp dạy nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp, trường dự bị đại học;
 • Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học;
 • Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;
 • Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ;
 • Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.

     2. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

     Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có những quyền sau đây:

 • Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;
 • Được giảm phí đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng.
nhiệm vụ và quyền của người học

Nhiệm vụ và quyền của người học

     3. Nhiệm vụ và quyền của người học

     a. Nhiệm vụ của người học

     Người học bao gồm những người liệt kê tại mục 1, trừ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non có những nhiệm vụ sau đây:

 • Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
 • Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước;
 • Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực;
 • Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
 • Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

     Ngoài ra, người học các chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Nhà nước thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

     b. Quyền của người học

     Người học bao gồm những người liệt kê tại mục 1, trừ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non có những quyền sau đây:

 • Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình;
 • Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban;
 • Được cấp văn bằng, chứng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo theo quy định;
 • Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;
 • Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;
 • Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học;
 • Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi và có đạo đức tốt.
     4. Các hành vi người học không được làm

     Người học bao gồm những người liệt kê tại mục 1, trừ trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non không được có các hành vi sau đây:

 • Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác;
 • Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
 • Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng.

Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về nhiệm vụ và quyền của người họcquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.