Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện như thế nào

Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện như thế nàoĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện2 Câu hỏi về nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện: 3 Câu trả lời về nghỉ hưu khi có thời gian […]

Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện như thế nào
Đánh giá bài viết

Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Câu hỏi về nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

     Kính gửi công ty Luật Toàn Quốc tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp tôi về việc sau: Vào tháng 02 năm 2020 tôi đến tuổi nghỉ việc, nhưng hiện đến tháng 02/2020 thời gian đóng bắt buộc tôi mới đóng được 16 năm trong đó có 1 năm thời gian đóng năm 1996- 1997 số còn lại tôi đóng thời gian từ tháng 5 năm 2005 đến nay. Để được hưởng chế độ hưu chí tôi phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cho 4 năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu, tôi đề nghị quý công ty tư vấn giúp tôi là tôi nên đóng BHXH tự nguyện mức nào những năm còn lại để được hưởng lương hưu thuận lợi nhất như mức đóng bằng mức hưởng hiện nay tôi đang đóng BHXH bắt buộc ở mức lương 3.06 và tháng 7 năm 2019 này tôi phải đóng với mức lương 3.26.

    Tôi đề nghị quý công ty tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn./.

Câu trả lời về nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

2. Nội dung tư vấn về nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi giúp đỡ về vấn đề liên quan đến BHXH tự nguyện. Cụ thể ở đây, bạn muốn hỏi về mức đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu khi đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm tham gia BHXH bắt buộc. Đối với trường hợp trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm trả lời như sau:

2.1. Cách tính lương hưu khi vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện

     Theo khoản 1 điều 9 quyết định 595/QĐ-BHXH về phương thức đóng BHXH tự nguyện thì:

“1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

1.6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

….”

     Như vậy, trong trường hợp đến năm 2020 bạn đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm tham gia BHXH bắt buộc tối thiểu (20 năm), bạn sẽ được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu, cụ thể ở đây, bạn sẽ đóng 1 lần cho 4 năm còn thiếu. Khi đóng đủ tiền 1 lần, bạn sẽ được coi là đủ điều kiện hưởng lương hưu. Mức hưởng lương hưu của bạn theo khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội sẽ là:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

     Căn cứ theo điều luật trên mức hưởng lương hưu của bạn năm 2020 khi có 20 năm tham gia BHXH sẽ là 55% nếu bạn là nữ, 49% nếu bạn là nam.

     Tiền lương hưu bạn được hưởng sẽ được tính bằng công thức:

  • Tiền hưu = Mức lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

     Do mức hưởng lương hưu là cố định, vì thế để tiền lương hưu được thuận lợi nhất, mức bình quân tiền lương tháng của bạn phải cao. 

    Theo khoản 4 điều 5 nghị định 134/2015/NĐ-CP về cách tính bình quân tiền lương đối với người vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc ta có:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

=

 

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

x

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

+

Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

Tng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

+

Tng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

     Theo công thức trên, để hưởng mức lương hưu thuận lợi nhất, bạn cần phải chọn mức lương tháng để đóng BHXH tự nguyện ở mức cao nhất. Theo khoản 1 điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.”

     Mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.390.000 đồng. Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên thành 1.490.000 đồng. Do đó, để hưởng mức lương hưu thuận lợi nhất, bạn có thể lựa chọn mức đóng tối đa là 29.800.000 đồng mỗi tháng vào thời điểm năm 2020.

Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện

2.2. Mức đóng BHXH tự nguyện

     Như đã trình bày ở trên, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng người lao động lựa chọn. Nếu bạn lựa chọn mức tiền đóng cao nhất là 29.800.000 đồng, mỗi tháng bạn sẽ đóng 6.565.000 đồng.

     Nếu bạn muốn lựa chọn mức đóng bằng với mức tiền lương bạn được trả hiện nay, sô tiền BHXH tự nguyện của bạn sẽ phả đóng là 22% x 1.490.000 x 3.26 = 1.068.628 mỗi tháng.

     Kết luận: Để được hưởng tiền lương hưu thuận lợi nhất, bạn cần lựa chọn mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất trong khả năng điều kiện kinh tế có thể. Mức đóng BHXH tự nguyện cho 1 tháng với mức cao nhất là 6.565.000 đồng (từ ngày 01/07/2019). Nếu bạn muốn đóng BHXH tự nguyện với mức tiền tương đương mức lương được trả, bạn cần đóng 1.068.628 đồng/tháng.

     Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghỉ hưu khi có thời gian đóng BHXH tự nguyện, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Ngọc Linh