Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc5 (100%) 1 vote Nghị định 136/2016/NĐ-CP      Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2016/NĐ-CP quy định chế độ áp […]

Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
5 (100%) 1 vote

Nghị định 136/2016/NĐ-CP

     Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2016/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, về: Đối tượng, hồ sơ đề nghị áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thẩm quyền xác định người nghiện ma túy; chế độ lao động…

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 136/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

     Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

     Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

     Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

     Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 221/2013/NĐ-CP).

     Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP

     1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

     “Điều 3. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

     1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

     2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

     3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.”

     2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

     “Điều 9. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

     1. Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định:

     a) Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

     b) Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

     c) Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với chất ma túy tại thời điểm lập hồ sơ;

     d) Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này hoặc bản sao Quyết định chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

     2. Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định:

     a) Tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này;

     b) Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

     c) Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.”

     3. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Nghị định 136/2016/NĐ-CP

Nghị định 136/2016/NĐ-CP

……………………………………………………….

     Bạn có thể tải Nghị định 136/2016/NĐ-CP tại đây: 

     >>> Tải Nghị định 136/2016/NĐ-CP

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghị định 136/2016/NĐ-CPquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.