Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động 2019

Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động2 Câu hỏi của bạn về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động 3 Câu trả lời của Luật sư về […]

Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động 2019
5 (100%) 1 vote

Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động

Câu hỏi của bạn về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động 

     Chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư giải đáp: Tôi có ông anh tình trạng như sau:

    Anh là giáo viên công tác tại Trường Trung học Cơ sở công tác từ tháng 9 năm 1988 đến năm 2019 là 31 năm. Hệ số 4,98 (hết khung bậc 9); có 31 năm đóng Bảo hiểm xã hội, và 29 năm thâm niên (29%) dạy học; và 31 năm vào nghề dạy học đóng BHXH.

    Anh định nghỉ tháng 6 năm 2019 vì Giám định y khoa là 81%. Vậy xin hỏi mức lương hưu mỗi tháng anh tôi sẽ nhận là bao nhiêu? Khi nào nghỉ hưu là thuận lợi nhất!

     Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động như sau: 

1. Cơ sở pháp lý về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động

2. Nội dung tư vấn về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động

     Qua câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng bạn đang muốn hỏi về mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

     2.1. Điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

    Theo quy định trên, năm 2019 đối với lao động nam đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được nghỉ hưu sớm khi thuộc trường hợp:

  • 54 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
  • 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

     Trường hợp anh của bạn do thông tin bạn cung cấp không nói rõ anh bạn bao nhiêu tuổi nên nếu anh bạn có kết quả của Hội đồng giám định y khoa bị suy giảm khả năng lao động 81% và đủ 50 tuổi thì anh bạn có thể nghỉ hưu sớm theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều này.

Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động

Mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao động

     2.2. Mức hưởng lương hưu đối với người về hưu sớm

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

     Như vậy, đối với người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu sớm thì mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm đi 2%.

Ngoài ra, điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

    Anh của bạn nghỉ hưu năm 2019, Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 17 năm. Vậy tức là vẫn còn 14 năm đóng BHXH. 14 năm này sẽ được tính là: 14 x 2% = 28%

    Tổng mức hưởng lương hưu của anh bạn tương ứng với số năm đóng BHXH sẽ là: 45% + 28% = 73% mức bình quân lương tháng đóng BHXH. Và theo điều luật trên, mỗi năm anh bạn nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ đi 2%. Hệ số lương của anh bạn là 4,89 (viên chức loại A1) nên mức hưởng lương hưu của anh bạn là 4,89 x tiền lương cơ sở (1.390.000đ) + tiền phụ cấp thâm niên + phụ cấp chức vụ (nếu có).

     Vì thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi không nêu rõ về tuổi và mức lương hiện tại của anh bạn nên việc xác định mức hưởng lương hưu cụ thể cho anh bạn là rất khó. Tuy nhiên, nếu anh bạn về hưu ở tuổi 50 thì sẽ bị giảm 10% mức hưởng lương hưu.

Kết luận: như vậy, nếu anh bạn 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được nghỉ hưu sớm. Mức hưởng lương hưu cao nhất không vượt quá 75% và mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.

    Để được tư vấn chi tiết về mức hưởng lương hưu khi bị giảm khả năng lao độngquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Huyền Diệu