Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Kiến thức của bạn:2 Câu trả lời của Luật sư:2.1 1. Cơ sở pháp lý:2.2 2. Nội dung tư vấn: Kiến thức của bạn:       Mô hình tổ chức quản lý của công […]

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh
Đánh giá bài viết

Kiến thức của bạn:

      Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Câu trả lời của Luật sư:

1. Cơ sở pháp lý:

     Luật Doanh nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn:

     Điều 172 Luật doanh nghiệp quy định:

Điều 172. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

     Theo đó, công ty hợp danh là công ty có ít nhất hai cá nhân là thành viên hợp danh cùng nhau bỏ vốn kinh doanh cùng chia lãi và chịu trách  nhiệm vô hạn và liên đới với các khoản nợ của công ty. Trong công ty hợp danh, các thành viên hợp danh giữ vai trò quan trọng, phân công nhau nắm giữ các chức danh quản lý công ty thực hiện mọi hoạt động điều hành của công ty, thành viên góp vốn không được tham gia vào hoạt động quản lý công ty. Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh phụ thuộc nhiều vào sự thỏa thuận của các thành viên hợp danh. Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh bao gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc ( tổng giám đốc).

 

 

     -Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty hợp danh. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên ( thành viên hợp danh và thành viên góp vốn). Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền quyết định các công việc kinh doanh của công ty.

    – Giám đốc (tổng giám đốc): Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc( tổng giám đốc). Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc) có các nhiệm vụ chính như: Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách thành viên hợp danh, triệu tập và tổ chức họp hội đồng thành viên, phân công phối hợp với công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh, đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

Liên kết tham khảo: