• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh bao gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc).

 • Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh
 • Mô hình tổ chức quản lý
 • Tin tức tổng hợp
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Câu hỏi của bạn:

      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh được quy định như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Công ty hợp danh là gì?

     Theo quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp thì công ty hợp danh là công ty trong đó:

 • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

 

2. Mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh

     Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh phụ thuộc nhiều vào sự thỏa thuận của các thành viên hợp danh. Mô hình tổ chức quản lý của công ty hợp danh bao gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc ( tổng giám đốc).

 - Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty hợp danh. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên ( thành viên hợp danh và thành viên góp vốn). Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền quyết định các công việc kinh doanh của công ty.

- Giám đốc (tổng giám đốc): Nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm Giám đốc( tổng giám đốc). Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc) có các nhiệm vụ chính như: Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách thành viên hợp danh, triệu tập và tổ chức họp hội đồng thành viên, phân công phối hợp với công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh, đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mô hình tổ chức quản lý công ty hợp danh và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178