Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lênĐánh giá bài viết   MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Xem mục lục của bài viết1 Kiến thức của bạn:2 Câu trả lời của Luật sư:2.1      1. Cơ sở pháp lý:2.2 […]

Mô hình tổ chức quản lý công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đánh giá bài viết

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kiến thức của bạn:

     Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Câu trả lời của Luật sư:

     1. Cơ sở pháp lý:

     Luật Doanh nghiệp 2014

     2. Nội dung tư vấn:

     Điều 47 Luật Doanh nghiệp quy định:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

     Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty có số lượng thành viên tối đa không vượt quá năm mươi người. Số lượng thành viên không lớn vì vậy, mô hình tổ chức quản lý không quá phức tạp bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên)

2 tv

     -Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên, là cơ quan có quyết định cao nhất trong công ty. Quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều 56 LDN 2014. Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi năm một lần do Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên (nhóm thành viên) sở hữu một tỉ lệ nhất định theo quy định tại Điều lệ công ty.

     -Chủ tịch Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm chủ tịch hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Quyền và nhiệm vụ cụ thể của chủ tịch hội đồng thành viên được quy định tại K2 Điều 57 LDN 2014 và theo Điều lệ của công ty.

      – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về các quyền và nhiệm vụ của mình. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định cụ thể tại K2 Đ 64 LDN 2014 và theo Điều lệ công ty.

     – Ban kiểm soát được thành lập khi công ty có trên mười thành viên trở lên được thành lập khi công ty có trên mười thành viên, hoặc theo nhu cầu quản trị của công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát do điều lệ công ty quy định.

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Liên kết tham khảo: