Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu ...Mẫu giấy thông báo sử dụng con dấu của doanh nghiệp... Hồ sơ thông báo sử dụng con dấu của doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu 

Câu hỏi về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu 

     Thông báo về sử dụng mẫu con dấu bao gồm giấy tờ gì? mẫu giấy thông báo về việc sử dụng con dấu?

Câu trả lời về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu 

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu như sau:

  1. Cơ sở pháp lý về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu 

     2. Nội dung về Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu 

     2.1. Hồ sơ thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

     Hồ sơ Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu bao gồm:

  • Giấy thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

     2.2. Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp 

Phụ lục II-8

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
   

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………………

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

  1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu

Ghi chú

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

  1. Số lượng con dấu: ………………………………..
  2. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

>>Tải Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi của bệnh binh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.