Mẫu quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy mới nhất

Mãu bản quy định về phòng cháy và chữa cháy... hồ sơ phòng cháy chữa cháy.... xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2020

MẪU QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

       Trong môi trường doanh nghiệp mỗi nhân viên phải ý thức rõ về nghĩa vụ của mình trong việc phòng cháy chữa cháy, bởi một khi bùng phát cháy nổ trong  môi trường này thì lửa sẽ rất nhanh chóng lan sang các vùng khác gây thiệt hại lớn hơn. Vì vậy pháp luật đã quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của họ trong nhiều văn bản. Dựa vào các căn cứ đó, Luật Toàn Quốc đưa ra mẫu quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy để tổng hợp lại nghĩa vụ, trách nhiệm của những người có liên quan dưới đây. Đây cũng là một căn cứ để quy trách nhiệm cho các cá nhân cụ thể khi họ có hành vi gây cháy nổ, không thực hiện hành vi chống cháy nổ. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

                     ……. , ngày … tháng…  năm 2020    

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)

 • Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013.
 • Thực hiện Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và các điều kiện cụ thể tại cơ sở Công ty … quy định về công tác PCCC cụ thể như sau:
 • ……….
 • ……….
 • ……….

       I. Những quy định chung:

 1. Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người làm việc trong cơ sở và khách hàng. Nghiêm cấm mọi người mang chất dễ cháy, nổ vào cơ sở.
 2. Trong khi làm việc và sinh hoạt mọi người phải luôn nêu cao ý thức đề phòng không để xảy ra cháy, nổ.
 3. Mọi người phải tìm hiểu, học tập các kiến thức về PCCC và biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị 
 4. Phải luôn quản lý chặt chẽ, thận trọng và thực hiện đúng quy trình an toàn trong việc sử dụng điện, lửa, gas,máy hàn, xăng dầu và các chất chữa cháy khác. Triệt để tuân thủ theo các quy định về PCCC.
 5. Cấm câu mắc sử dụng điện tùy tiện, cấm đun nấu, hút thuốc trong khu vực có nhiều chất dễ cháy. Sau giờ làm việc
 6. ……….
 7. ……….
 8. ……….
 9. ……….
 10. ……….

 

Tải mẫu quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy tại đây: Quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy

 Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                   Chuyên viên: Hồ Huyền