Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhất

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhấtĐánh giá bài viết Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018      Ban hành kèm theo thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu […]

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhất
Đánh giá bài viết

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018

     Ban hành kèm theo thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 mới nhất ban hành kèm theo thông tư 56/2017/TT-BYT được áp dụng từ 1/3/2018.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………../GGT

…….1……, ngày ….. tháng ….. năm…..

 

GIY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định y khoa……… 2………………………………………………….

…………………………….3………………………………..…….. trân trọng giới thiệu:

Ông/ Bà:……………………………………………………………… Sinh ngày……… tháng……. năm………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Thẻ căn cưc/H chiếu số: ……………..…Ngày cấp:………..……… Nơi cấp: ………………..

S Sổ BHXH/Mã số BHXH: ………………………………………………4………………………………………………..

Ngh/công việc……………………………………………………………5………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của …………………………………………………………………………………………..

Được cử đến Hội đồng Giám định y khoa …………………………………………………………………………………….

để giám định mức suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: …………………………………………..………….6…………………………………………………….

Loại hình giám định: ……………………………………..……………..7 …………………………………………………….

Nội dung giám định: ………………………………………….…………..8 ……………………………………………………

Đang hưởng chế độ: ………………………………………….………….9 ……………………………………………………

Trân trọng cảm ơn.

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng ba tháng k từ ngày ký giới thiệu.

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018

Mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018

_________________

1 Ghi địa danh tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu đề nghị giám định

2 Tên Hội đồng Giám định y khoa nơi t chức đề nghị giám định

3 Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động

4 Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bo him xã hội ch áp dụng khi cơ quan bo hiểm xã hội chính thc có thông háo về việc sử dụng mã s bảo him xã hội thay cho s s bo him xã hội.

5 Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc

6 Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/tổng hợp/phúc quyết.

7 Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tut/hưởng BHXH một lần/hưởng chế độ thai sn

8 Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị

9 Ghi rõ chế độ đang hưng và tỷ l tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưng chế độ thì ghi: chưa.

    Bạn có thể tham khảo mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018 được quy định trong thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giới thiệu đề nghị giám định y khoa 2018, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.