• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

mẫu đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc... đề xuất vấn đề, tìm ra hướng giải quyết... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  • Mẫu đơn đề nghị cơ quan thẩm quyền giải quyết việc
  • mẫu đơn đề nghị
  • Tin tức tổng hợp
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ

1. Mẫu đơn đề nghị được quy định tại đâu?

     Trên thực tế, đơn đề nghị là mẫu văn bản có thể được dùng thường xuyên nhất bởi tính linh hoạt, đa dạng về mục đích của văn bản này, đặc biệt là trong trường hợp người dân muốn trình bày những nguyện vọng, ý kiến của mình với các cơ quan có thẩm quyền để được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

     Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về mẫu đơn đề nghị này, người dân có thể dựa vào biểu mẫu chung để soạn văn bản tương ứng với trường hợp cụ thể của mình.

2. Nội dung mẫu đơn đề nghị

Dưới đây là biểu mẫu đơn bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/V:……………………………………………….......

Kính gửi:………………………………………………………………………………...............……………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………..…..............…

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………..................

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..............

Số chứng minh nhân dân …………….......………… cấp ngày………….......……… tại ………….................

Thường trú tại: ...............................................................................................................................

Tôi muốn đề nghị sau: …………………………………………………………………………..............…………

.………………………………………………………………………………………………………………..............

.……………………………………………………………………………………………………………….............. .………………………………………………………………………………………………………………..............

.……………………………………………………………………………………………………………….............. .………………………………………………………………………………………………………………..............

          Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đề nghị của tôi.

          Xin cảm ơn!

…………, ngày…….. tháng……… năm…..

            Người làm đơn

         (ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn đề nghị:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đề nghị mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Liên kết ngoài tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178