Văn bản luật hình sự

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10  LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức,

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

Tải mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU LÀM LẠI HOẶC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐƠN KHÁNG CÁO     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo, cụ thể theo mẫu số 26: TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1) Số:..../..../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày...

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử, căn cứ theo số 11:  TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) Số: ...../..... (2)/QĐST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật về Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số. Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân

Xem tiếp »

Tải Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP

Tải Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP      Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP về thành lập, hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; theo đó: BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:

Xem tiếp »

Tải Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng cơ sở dữ liệu

Tải Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng cơ sở dữ liệu

Nghị định 121/2017/NĐ-CP Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định việc xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. Theo đó, việc quản lý xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các nội dung sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:

Xem tiếp »

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHIỆM VỤ VÀ

Xem tiếp »

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

THÔNG TƯ 20/2014/TT-BYT  Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định  pháp y tâm thần do bộ trưởng bộ y tế ban hành. Từ 15/8/2014 sẽ áp dụng tỷ lệ tổn thương cơ thể mới trong giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần theo quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.Kèm theo Thông tư là bảng Tỷ lệ phần trăm tổn

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng K3Đ7 BLHS

Tải Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng K3Đ7 BLHS

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP      Ngày 30/6/2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 đối với các tội danh đã bỏ hỉnh tử hình, chuyển sang tù chung thân, không xử lý hình sự, đình chỉ vụ án, miễn chấp hành hình phạt. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI

Xem tiếp »

Tải Công văn 3010/VKSTC-V14 về thi hành BLHS

Tải Công văn 3010/VKSTC-V14 về thi hành BLHS

Công văn 3010/VKSTC-V14 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS 2015. Theo đó, không xử lý HS hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 đã có sự thay đổi yếu tố cấu thành tội phạm (CTTP), sau đây là một số ví dụ cụ thể: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  TỐI

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »