Văn bản luật hình sự

Tải Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP

Tải Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP

Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP      Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP về thành lập, hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; theo đó: BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:

Xem tiếp »

Tải Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng cơ sở dữ liệu

Tải Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng cơ sở dữ liệu

Nghị định 121/2017/NĐ-CP Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định việc xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam. Theo đó, việc quản lý xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các nội dung sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:

Xem tiếp »

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHIỆM VỤ VÀ

Xem tiếp »

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

THÔNG TƯ 20/2014/TT-BYT  Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định  pháp y tâm thần do bộ trưởng bộ y tế ban hành. Từ 15/8/2014 sẽ áp dụng tỷ lệ tổn thương cơ thể mới trong giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần theo quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.Kèm theo Thông tư là bảng Tỷ lệ phần trăm tổn

Xem tiếp »

Tải Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng K3Đ7 BLHS

Tải Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng K3Đ7 BLHS

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP      Ngày 30/6/2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 đối với các tội danh đã bỏ hỉnh tử hình, chuyển sang tù chung thân, không xử lý hình sự, đình chỉ vụ án, miễn chấp hành hình phạt. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI

Xem tiếp »

Tải Công văn 3010/VKSTC-V14 về thi hành BLHS

Tải Công văn 3010/VKSTC-V14 về thi hành BLHS

Công văn 3010/VKSTC-V14 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 3010/VKSTC-V14 hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 về thi hành BLHS 2015. Theo đó, không xử lý HS hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 đã có sự thay đổi yếu tố cấu thành tội phạm (CTTP), sau đây là một số ví dụ cụ thể: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  TỐI

Xem tiếp »

Tải Công văn 154/TANDTC-PC xử lý hành vi tàng trữ thuốc lá điếu

Tải Công văn 154/TANDTC-PC xử lý hành vi tàng trữ thuốc lá điếu

Công văn 154/TANDTC-PC      Để áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao khi giải quyết các vụ án tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong

Xem tiếp »

Công văn Số 256/TANDTC-PC V/v thi Nghị quyết số 41/2017/QH14

Công văn Số 256/TANDTC-PC V/v thi Nghị quyết số 41/2017/QH14

Công văn Số 256/TANDTC-PC      Kể từ ngày 03-7-2017, khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, tiếp tục thực hiện việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội mà Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) đã bỏ hình phạt tử hình, hoặc đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét

Xem tiếp »

Tải Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về việc áp dụng BLHS

Tải Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về việc áp dụng BLHS

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018       Để triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số

Xem tiếp »

Tải Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định tính khối lượng ma túy

Tải Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định tính khối lượng ma túy

Nghị định 19/2018/NĐ-CP      Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.      Việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy phải đảm bảo khách quan, khoa học và được thực hiện theo phương pháp, trình tự quy định của Nghị định này. CHÍNH

Xem tiếp »
Trang 1 của 612345...Cuối »