Văn bản hình sự

Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

NGHỊ ĐỊNH 120/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam ngày

Xem tiếp »

Tải luật đặc xá 2007 07/2007/QH12 Luật Toàn quốc

Tải luật đặc xá 2007 07/2007/QH12 Luật Toàn quốc

LUẬT ĐẶC XÁ 2007 QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT ĐẶC XÁ      Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;      Quốc hội ban hành Luật đặc xá.    

Xem tiếp »

Thông tư số 27/2018/TT-BQP ban hành nội quy cơ sở trong quân đội nhân dân

Thông tư số 27/2018/TT-BQP ban hành nội quy cơ sở trong quân đội nhân dân

Thông tư số 27/2018/TT-BQP BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 27/2018/TT-BQP Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH NỘI QUY CƠ SỞ GIAM GIỮ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP

Xem tiếp »

Tải Nghị định 126/2015/NĐ-CP danh mục chất ma túy tiền chất

Tải Nghị định 126/2015/NĐ-CP danh mục chất ma túy tiền chất

Tải Nghị định 126/2015/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 126/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001: BỘ CÔNG AN-BỘ TƯ PHÁP-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP Hà Nội , ngày 25 tháng 12 năm 2001   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI

Xem tiếp »

Tải thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT

Tải thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT

Tải thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BCA- BQP- BTP- VKSNDTC- TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX của BLHS về tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BCA- BQP- BTP- VKSNDTC- TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX của BLHS về tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BCA- BQP- BTP- VKSNDTC- TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX của BLHS về tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Pháp lệnh 23/2004/PL- UBTVQH Quy định về tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh 23/2004/PL- UBTVQH Quy định về tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh 23/2004/PL- UBTVQH Quy định về tổ chức điều tra hình sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2004/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2004  PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 23/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ      Căn

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm

Xem tiếp »

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của BLHS về án treo

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của BLHS về án treo

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2013/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 60 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - Căn cứ

Xem tiếp »
Trang 1 của 3123