Văn bản luật hình sự

Tải nghị định 64/2011/NĐ-CP

Tải nghị định 64/2011/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 64/2011/NĐ-CP      Nghị định 64/2011/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP

Tải nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP

NGHỊ QUYẾT 06/2019/NQ-HĐTP      Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn xét xử và việc tổ chức xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Xem tiếp »

Thông tư 46/2019/TT-BCA mới nhất

Thông tư 46/2019/TT-BCA mới nhất

THÔNG TƯ 46/2019/TT-BCA      Thông tư 46/2019/TT-BCA thay thế thông tư 70/2011/TT-BCA, bắt đầu có hiệu lực từ 2/12/2019. Thông tư này quy định về trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo

Xem tiếp »

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP      Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 về tội khủng bố và Điều 300 về tội tài trợ khủng bố của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP này đã hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho các đơn vị dễ dàng trong việc áp dụng pháp luật. Nội dung nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP như sau HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN

Xem tiếp »

Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 – Luật Toàn Quốc

Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 – Luật Toàn Quốc

Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017      Bộ Luật hình sự 2015 quy định về tội phạm và hình phạt được ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11

Xem tiếp »

Công văn 212/TANDTC-PC của TAND tối cao

Công văn 212/TANDTC-PC của TAND tối cao

CÔNG VĂN 212/TANDTC-PC     Công văn 212/TANDTC-PC “V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử” của TAND tối cao giúp nâng cao hiệu quả và giải quyết vướng mắc trong hoạt động xét xử được ban hành ngày 13 tháng 09 năm 2019. Nội dung công văn như sau:          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO                             -------                        CỘNG HÒA XÃ

Xem tiếp »

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/1999/QH10  LỜI NÓI ĐẦU Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức,

Xem tiếp »

Tải mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

Tải mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo

THÔNG BÁO VỀ YÊU CẦU LÀM LẠI HOẶC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐƠN KHÁNG CÁO     Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi bổ sung đơn kháng cáo, cụ thể theo mẫu số 26: TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1) Số:..../..../TB-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày...

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    Căn cứ Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính quy định về mẫu quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính cho hội đồng xét xử, căn cứ theo số 11:  TÒA ÁN NHÂN DÂN.....(1) Số: ...../..... (2)/QĐST-HC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số Câu hỏi của bạn:      Quy định của pháp luật về Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số. Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn!      Trước tiên, xin trân

Xem tiếp »