Văn bản luật hình sự

Công văn Số 256/TANDTC-PC V/v thi Nghị quyết số 41/2017/QH14

Công văn Số 256/TANDTC-PC V/v thi Nghị quyết số 41/2017/QH14

Công văn Số 256/TANDTC-PC      Kể từ ngày 03-7-2017, khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, tiếp tục thực hiện việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội mà Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) đã bỏ hình phạt tử hình, hoặc đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét

Xem tiếp »

Tải Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về việc áp dụng BLHS

Tải Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về việc áp dụng BLHS

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018       Để triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số

Xem tiếp »

Tải Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định tính khối lượng ma túy

Tải Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định tính khối lượng ma túy

Nghị định 19/2018/NĐ-CP      Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.      Việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy phải đảm bảo khách quan, khoa học và được thực hiện theo phương pháp, trình tự quy định của Nghị định này. CHÍNH

Xem tiếp »

Tải Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

Tải Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017      Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Tư pháp với các nội dung sau đây: BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Nghị định 79/2018/NĐ-CP biện pháp thi hành luật quản lý vũ khí

Nghị định 79/2018/NĐ-CP biện pháp thi hành luật quản lý vũ khí

NGHỊ ĐỊNH 79/2018/NĐ-CP      Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định 79/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) bãi bỏ Nghị định 25/2012/NĐ-CP, Nghị định 26/2012/NĐ-CP và Nghị định 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH  02/2018/TTLT      Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa khi họ có yêu cầu theo quy

Xem tiếp »

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng về tội mua bán người

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng về tội mua bán người

NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐTP     Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2019.      Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Xem tiếp »

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234, 244 

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234, 244 

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP      Theo đó, hướng dẫn áp dụng một số tình tiết định tội đối với tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã tại Điều 234 và tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Điều 244.      Ngoài ra, cách xử lý đối với vật chứng là động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm hoặc sản phẩm của chúng như sau: HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN

Xem tiếp »

Đơn xin xác nhận không phạm tội mới

Đơn xin xác nhận không phạm tội mới

     Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xóa án tích bao gồm có giấy xác nhận không phạm tội mới. Để nhận được giấy này, Đương sự viết mẫu đơn xin xác nhận không phạm tội mới, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định mẫu đơn trên, thông thường mẫu đơn xin xác nhận không phạm tội mới thực hiện theo mẫu dưới đây.      Sau đó, đương sự nộp đơn đã có xác nhận của chính quyền địa phương tại Công

Xem tiếp »

Mẫu số 03-HS Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký

Mẫu số 03-HS Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký

Mẫu số 03-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TÒA ÁN.........................(1) ––––––––––––––– Số:..../......(2)/QĐ-TA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »
Trang 1 của 512345