Mẫu công văn đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất

Công ty luật Toàn Quốc xin cung cấp mẫu công văn đề nghị gia hạn nộp thuế ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn kê khai...

Công văn đề nghị gia hạn nộp thuế

     Trước tình hình dịch bệnh covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do sụt giảm lượng khách, giao thương bị hạn chế do dịch bệnh. Hiện nay Chính Phủ và cơ quan chính quyền địa phương đã ban hành một số văn bản để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp và đạo điều kiện cho doanh nghiệp được hưởng một số quyền lợi như: Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế, nợ tiền bảo hiểm xã hội, lãi suất ngân hàng,…Theo đó, để được xin gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp phải nộp Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế kèm hồ sơ để được xem xét, quyết định về việc gia hạn nộp thuế trong giai đoạn này. Công ty luật Toàn Quốc xin cung cấp mẫu văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn kê khai. Cụ thể như sau:

Công văn đề nghị gia hạn nộp thuế

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ (1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….        

 

V/v đề nghị gia hạn nộp thuế

             ………., ngày……….tháng ……..năm …..

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế) (2)

Tên người nộp thuế: ……………………….………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………..(3)

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….……………………(4)

Điện thoại: …………………… Fax: ……….…… E-mail:………………(5)

Ngành nghề kinh doanh chính là: ………………………………………………(6)

………………………………………………………………………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại điểm … khoản… (7) Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

  1. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế đề nghị gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn nộp thuế theo quy định

Thời hạn được gia hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế …

 

 

 

 

2

Tiền phạt chậm nộp…

 

 

 

 

3

Tiền chậm nộp tiền thuế..

 

 

 

 

4

Tiền phạt…

 

 

 

 

5

Tiền chậm nộp tiền phạt..

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

  1. Cam kết:

 …………..(Tên người nộp thuế) cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

  1. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …….……..

(2) ……….…..

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….

– Lưu:VT,…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                

   Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

     Hướng dẫn kê khai đối với người nộp thuế là doanh nghiệp:

(1) Tên Người nộp thuế là tên Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế và đề nghị gia hạn nộp thuế

(2) Tên cơ quan quản lý thuế trực tiếp là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế bao gồm:

– Cục thuế là cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với:

  • Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông, xây dựng cơ bản…); doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn; doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng
  • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoáng.

Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện

(3) Mã số thuế: Là mã số doanh nghiệp được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(4) Địa chỉ nhận thông báo: Là địa chỉ nhận thông báo thuế

(……………………….)

>>>>Bạn có thể xem chi tiết tại: Dịch vụ tư vấn , hỗ trợ miễn giảm thuế do covid-19

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về công văn đề nghị gia hạn nộp thuế, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung