Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã – Luật Toàn Quốc

Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 MẪU BẢNG NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ2 Câu hỏi về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã:3 Câu trả lời về Mẫu bảng niêm yết thủ tục […]

Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

MẪU BẢNG NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Câu hỏi về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã:

     Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã

Câu trả lời về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã:

1. Căn cứ pháp lý về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã: 

2. Nội dung tư vấn về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã:

2.1. Cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính

     Căn cứ Điều 11 Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính như sau:

     Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Cách thức niêm yết thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất như sau:

     – Niêm yết công khai thủ tục hành chính trên bảng theo một hoặc nhiều cách thức sau đây: bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động… phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan thực hiện niêm yết. Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép; không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết thủ tục hành chính.

      Bảng niêm yết thủ tục hành chính có kích thước thích hợp, đảm bảo niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực và nội dung hướng dẫn về quyền phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này).

     – Thủ tục hành chính gắn trên Bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực, kết cấu như sau:

  • Danh mục thủ tục hành chính theo lĩnh vực được ghi rõ tên thủ tục hành chính và số thứ tự tương ứng của từng thủ tục hành chính (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II kèm theoThông tư này);
  • Nội dung của từng thủ tục hành chính (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này) được in một mặt trên trang giấy tối thiểu là khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có). Phông chữ sử dụng để trình bày là phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman), cỡ chữ tối thiểu là 14 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6009:2001.
  • Ngoài cách thức công khai bắt buộc bằng hình thức niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc các cơ quan nêu trên có thể sử dụng thêm các hình thức công khai phù hợp khác, như: tập hợp các thủ tục hành chính theo lĩnh vực để đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hoặc tại nhà văn hóa cộng đồng hoặc tại nơi sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, bản, ấp, khóm hoặc các địa điểm sinh hoạt công cộng khác; in tờ rơi; sử dụng máy tính có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

2.2. Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã 

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính)

Bảng niêm yết thủ tục hành chính

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA…

(Tên cơ quan/địa phương)

mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã

mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã

    Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn chi tiết về Mẫu bảng niêm yết thủ tục hành chính cấp xã, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.