Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính

Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Mục tiêu của đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính...

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: Nội dung đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính là gì? Mong Luật sư tư vấn giúp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về  cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

1. Mục tiêu của đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính 

     Đề án 30 ra đời nhằm công khai trên mạng in-tơ-nét các thủ tục hành chính đang được áp dụng tại bốn cấp chính quyền. Tiến hành rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đã được thống kê theo ba tiêu chí lớn: sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006- 2010 của Chính phủ với mục tiêu nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính. Tạo ra thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính. Điều này sẽ làm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí. 

Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính

2. Nội dung của Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính

 • Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước: Xem xét trên thực tế các thủ tục hành chính có những bất cập gì từ đó sẽ đưa ra các phương án giải quyết để hệ thống thủ tục hành chính dược đơn giản hơn, hiệu quả hơn.
 • Đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh: Xây dựng hệ thống điều kiện kinh doanh minh bạch, hợp lý, thống nhất. Vừa đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu về thời gian, vật chất cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 • Đơn giản hóa mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính: Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính.
 • Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp

3. Phạm vi đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính

     Đề án 30 áp dụng đối với:

 • Thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến đời sống của nhân dân.
 • Thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh.

     Đề án 30 KHÔNG áp dụng đối với các thủ tục hành chính sau:

 • Trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước như thủ tục tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức,….
 • Giữa các cơ quan hành chính nhà nước khi không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
 • Liên quan đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia
 • .Thanh tra.
 • Xử phạt vi phạm hành chính.

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.