Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI2 Câu hỏi của bạn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội:3 Câu trả lời […]

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội
5 (100%) 1 vote

LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HÀ NỘI

Câu hỏi của bạn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội như sau:

1. Căn cứ pháp lý về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội:

2. Nội dung tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội:

     Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội được quy định tại Quyết định 20/2016/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội, cụ thể như sau:

2.1. Đối tượng nộp, miễn nộp lệ phí

2.1.1. Đối tượng nộp lệ phí

     Đối tượng nộp lệ phí là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất.

2.1.2. Đối tượng miễn nộp lệ phí

     Những trường hợp sau không phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội

  • Đã được cấp giấy chng nhận trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
  • Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn, hộ nghèo.

     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội

lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội

2.2. Mức thu lệ phí

     Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận trong từng trường hợp cụ thể như sau:

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu lệ phí

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Các phường thuộc quận, thị xã

Khu vực khác

1. Cấp giy chứng nhận mới

Đồng/ giấy

 

 

 

– Trường hợp giy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

25.000

10.000

100.000

– Cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đấtquyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

100.000

50.000

500.000

2. Cấp đi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

Đồng/ lần

 

 

 

– Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

20.000

10.000

50.000

– Cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

50.000

25.000

50.000

3. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/ lần

28.000

14.000

30.000

4. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/ văn bản

15.000

7.000

30.000

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.