Hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định pháp luật

Hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết HÌNH THỨC KHIẾU NẠI Kiến thức của bạn: Hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật […]

Hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

HÌNH THỨC KHIẾU NẠI

Kiến thức của bạn:

Hình thức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về hình thức khiếu nại:

Hình thức khiếu nại được quy định tại Điều 8 Luật khiếu nại 2011, cụ thể như sau:

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Hình thức khiếu nại

Hình thức khiếu nại

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

  • Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này;
  • Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

5. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật này.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hình thức khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.