Hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có phải thực hiện nữa không?

Hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có phải thực hiện nữa không?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1  Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính2 Nội dung tư vấn về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm […]

Hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có phải thực hiện nữa không?
Đánh giá bài viết

 Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Câu hỏi của bạn:

     Tôi bị xử phạt vi phạm hành chính do làm mất hộ chiếu. Ngày 01/03/2017 tôi bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự do làm mất hộ chiếu. Mức phạt là 1.250.000 đồng. Tôi đã nhận quyết định xử phạt và còn giữ, nhưng do không có tiền đóng phạt tại kho bạc nhà nước nên tôi không đóng. Ngày 01/5/2018 tôi có mang quyết định xử phạt vào năm 2017 lên cơ quan xuất nhập cảnh thì cơ quan nói vẫn còn hiệu lực nên bảo tôi phải đóng phạt xong mới làm được hộ chiếu.

     Theo tôi biết thì hiệu lực của quyết định chỉ 01 năm thôi, đến nay đã hơn 01 năm. Xin cho hỏi quyết định còn hiệu lực không? Và tôi phải đóng phạt theo quy định mà cơ quan xuất nhập cảnh nói không?

     Rất mong được giải đáp, chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

     1. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

     Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

     Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

     “a. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội.

     b. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mất hộ chiếu, vi phạm quy định về xuất nhập cảnh sẽ là 01 năm kể từ ngày ra quyết định. Tuy nhiên, trong thời hạn 01 năm đã được quy định mà bạn cố tình trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

     2. Thủ tục nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật

     Theo Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về thủ tục nộp tiền phạt như sau:

     “1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

     2. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

     Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, cá nhân phải thi hành quyết định xử phạt hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân vi phạm phải nộp thêm 0.05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.