Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên

Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viênĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THAY ĐỔI HỌ TÊN VÀ NGÀY THÁNG NĂM SINH TRONG LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN2      Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong […]

Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên
Đánh giá bài viết

THAY ĐỔI HỌ TÊN VÀ NGÀY THÁNG NĂM SINH TRONG LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN

Kiến thức của bạn:

     Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên

1. Trường hợp đảng viên thay đổi họ tên khác với đã khai trong lý lịch đảng viên:

     Việc thay đổi họ tên của Đảng viên được quy định tại Khoản 9.1 Điều 9 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

  • Đảng viên gửi đến cấp ủy cơ sở đơn đề nghị và văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay đổi họ, tên.
  • Cấp ủy cơ sở xem xét và đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

     Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho thay đổi họ, tên thì tổ chức đảng quản lý hồ sơ thực hiện chỉnh sửa đồng bộ họ, tên trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu đảng viên do cấp ủy các cấp quản lý.

Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên

Giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên

     Về thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định cụ thể tại điều 26 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

     Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch (giấy tờ làm căn cứ để thay đổi họ tên).

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch.

     Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

     Như vậy, sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục thay đổi họ tên nêu trên và nhận được văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay đổi họ, tên. Cán bộ đảng viên có thể gửi văn bản đó và đơn đề nghị đến cấp ủy cơ sở để xem xét, quyết định. Và khi nhận được sự đồng ý thì tổ chức đảng quản lý hồ sơ sẽ thực hiện chỉnh sửa đồng bộ họ, tên trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu đảng viên do cấp ủy các cấp quản lý. Việc thay đổi tên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến việc sinh hoạt đảng.

2. Trường hợp đảng viên thay đổi ngày tháng năm sinh khác với đã khai trong lý lịch đảng viên thì thực hiện như sau:

     Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

     Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên.

      Một số bài viết có liên quan:

      Để được tư vấn chi tiết về giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh trong lý lịch đảng viên, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.