Giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng năm 2019

Giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng, Quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của văn bản công chứng, Ý nghĩa của việc công chứng...

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY TỜ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG

Câu hỏi của bạn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng

     Chào luật sư. Tôi có câu hỏi thắc mắc về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng thì có gì khác so với giấy tờ không được công chứng. Mong luật sư sớm trả lời. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng như sau..

1. Cơ sở pháp lý về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng

2. Nội dung tư vấn về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng

2.1. Quy định của pháp luật về giá trị pháp lý của văn bản công chứng

     Giá trị pháp lý được hiểu đó là việc pháp luật quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, ghi nhận giá trị cụ thể trong các điều luật, từ đó làm nền tảng pháp lý cho các bên dựa vào đó để thực hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng tinh thần của pháp luật quy định.

      Điều 5, Luật công chứng năm 2014 đã quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như sau:

“1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.”

giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng

giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng

2.2. Ý nghĩa của việc công chứng giấy tờ, văn bản

  • Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.
  •  Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác: Việc công chứng các bản hợp đồng, giao dịch là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, phòng ngừa rủi ro và tranh chấp, tạo ra sự ổn định của quan hệ giữa các bên trong giao dịch dân sự, tài sản, bảo đảm trật tự, kỷ cương, là cơ sở thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên. Do đó, khi phát sinh mâu thuẫn giữa các bên mà không giải quyết được dựa trên các thỏa thuận của hợp đồng, giao dịch công chứng; bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.
  • Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

     Như vậy, những gì đã thỏa thuận trong văn bản công chứng thì có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên hợp đồng, giao dịch. Để phản ánh rõ bản chất của việc công chứng là nhằm đảm bảo nội dung của hợp đồng, giao dịch từ đó giảm thiểu những rủi ro cho các bên tham gia vào hợp đồng thì văn bản công chứng phải có giá trị pháp lý nhất định, phải được điều chỉnh bởi các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về giá trị pháp lý của giấy tờ đã được công chứng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.