Giá trị pháp lý của di chúc theo quy định của pháp luật

Giá trị pháp lý của di chúc theo quy định của pháp luật5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Giá trị pháp lý của di chúc2 Câu hỏi của bạn về giá trị pháp lý của di chúc3 Câu trả lời của luật sư về giá trị pháp lý của di chúc3.1 […]

Giá trị pháp lý của di chúc theo quy định của pháp luật
5 (100%) 1 vote

Giá trị pháp lý của di chúc

Câu hỏi của bạn về giá trị pháp lý của di chúc

     Chào luật sư! Tôi đang sống chung với bố, mẹ. Bố mẹ tôi muốn lập di chúc cho tôi toàn bộ đất đai hiện có và di chúc đã có người làm chứng và xác nhận của UBND xã. Xin được hỏi di chúc đó có giá trị pháp lí hay không? Xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về giá trị pháp lý của di chúc

     Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giá trị pháp lý của di chúc. Chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn về giá trị pháp lý của di chúc như sau:

1. Căn cứ pháp lý về giá trị pháp lý của di chúc

Giá trị pháp lý của di chúc

    Giá trị pháp lý của di chúc

2. Nội dung tư vấn về giá trị pháp lý của di chúc

     Một di chúc có giá trị pháp lý là di chúc có đầy đủ điều kiện hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành. Với những thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn để làm rõ vấn đề giá trị pháp lý của di chúc như sau:

  • Điều kiện để di chúc hợp pháp

     Căn cứ tại Điều 630, Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”    

     Căn cứ theo mục V, Quyết định 1024/QĐ-BTP  thì xác nhận của UBND xã là chứng thực di chúc. Nếu di chúc mà bố mẹ bạn lập tại thời điểm hiện tại (từ 01/01/2017 trở đi) thì nội dung, hình thức của di chúc phải theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 hiện hành. Nội dung của di chúc được lập thành văn bản được quy định chi tiết tại Điều 631, BLDS 2015 gồm một số nội dung: 

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.
  • Ngoài những nội dung cơ bản trên thì di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
  • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa. 
  • Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

     Kết luận: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu và xin tư vấn cho bạn theo hướng bố mẹ bạn vẫn đang sống và minh mẫn, sức khỏe ổn định. Trường hợp của bạn, di chúc đã được lập thành văn bản, có người làm chứng và có xác nhận của UBND xã thì cơ bản là bản di chúc đã có giá trị pháp lý. 

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về Giá trị pháp lý của di chúc, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Vũ Quỳnh