Đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG 2 Câu hỏi của bạn về đơn vị mua sắm tập […]

Đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017
Đánh giá bài viết

ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG 

Câu hỏi của bạn về đơn vị mua sắm tập trung:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Mong được Luật sư giải đáp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về đơn vị mua sắm tập trung:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đơn vị mua sắm tập trung:

2. Nội dung tư vấn về đơn vị mua sắm tập trung:

2.1 Đơn vị mua sắm tập trung

Được quy định tại Điều 68 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, bao gồm:

 • Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia: Là đơn vị mua sắm tập trung thuộc Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc).
 • Đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia: Là đơn vị thuộc Bộ Y tế hoặc đơn vị khác được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia.
 • Đơn vị mua sắm tập trung của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh: Là đơn vị thuộc các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương.
 • Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có (không thành lập mới, không bổ sung biên chế của bộ, cơ quan trung ương, địa phương).
Đơn vị mua sắm tập trung

Đơn vị mua sắm tập trung

2.2 Nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung

Điều 69 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung như sau:

 • Tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản.
 • Tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 • Ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp trong trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản trong trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.
 • Tổ chức thực hiện hoặc tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản mua sắm tập trung.
 • Công khai việc mua sắm tài sản theo quy định tại Mục 2 Chương XIV Nghị định này.
 • Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện mua sắm điện tử theo quy định.
 • Cung cấp dịch vụ mua sắm tập trung cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước chưa hình thành đơn vị mua sắm tập trung hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu.
 • Giám sát việc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của các nhà thầu được lựa chọn; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
 • Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn vị mua sắm tập trung và nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.