• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội. Cá nhân là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người nước ngoài đang [..]

  • Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội
  • Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt
  • Hỏi đáp luật hành chính
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt

Kiến thức của bạn:      Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt

    1. Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội

     Điều 2 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt Hà Nội quy định đối tượng được xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội như sau:

     Cá nhân là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt tiêu chuẩn.

    2. Đối tượng áp dụng 

   Điều 1 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt Hà Nội quy định đối tượng áp dụng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội như sau:

  Thứ nhất: Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu“Người tốt, việc tốt” được áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Thứ hai: Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đối với các cá nhân đã có những hành động đẹp, việc làm tốt diễn ra hàng ngày trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. [caption id="attachment_72057" align="aligncenter" width="450"]Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt Đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt[/caption]

    3. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội

    Điều 3 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt Hà Nội quy định nguyên tắc xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt tại Hà Nội như sau:

     Thứ nhất: Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được các cấp xét tặng thường xuyên; đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; đảm bảo nguyêtắc bình đẳng giới; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

    Thứ hai: Cá nhân thuộc ngành, địa phương, đơn vị nào trực tiếp quản lý hoặc có việc làm tốt trên địa bàn nào thì ngành, địa phương, đơn vị đó xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên trực tiếp xét, khen thưởng.

    Thứ ba: Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” có thể tặng nhiều lần cho một cá nhân có những việc làm tốt khác nhau. Một việc làm tốt của cá nhân có thể được làm căn cứ để xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của một hoặc nhiều cấp, tùy vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của việc tốt đó.

     Như vậy, cá nhân tại Hà Nội đáp ứng đủ những điều kiện xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét tặng danh hiệu này.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về đối tượng xét tặng danh hiệu người tốt việc tốt, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

 

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178