Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế 2020

Tôi muốn hỏi điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế hiện nay được quy định như thế nào...Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế 2020..Tư vấn luật 19006236

Thành lập tập đoàn kinh tế 2020

Câu hỏi của bạn về thành lập tập đoàn kinh tế 2020:

      Xin chào luật sư!

      Hiện nay có nhiều tập đoàn tại Việt Nam được lập ra,…Vậy, Tôi muốn hỏi về việc thành lập tập đoàn kinh tế được thực hiện như thế nào? Mong nhận được sự tư vấn của luật sư

      Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về thành lập tập đoàn kinh tế 2020:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thành lập tập đoàn kinh tế 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thành lập tập đoàn kinh tế 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thành lập tập đoàn kinh tế 2020

2. Nội dung tư vấn về thành lập tập đoàn kinh tế 2020

     Tập đoàn kinh tế tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này. Theo quy định của nghị định 69/2014/NĐ-CP, một mô hình được coi là tập đoàn kinh tế khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

2.1. Tập đoàn kinh tế phải là một nhóm công ty

     Hiện có rất nhiều khái niệm khác nhau về Tập đoàn kinh tế, tuy nhiên chưa có khái niệm nào được xem là chuẩn mực. Căn cứ theo quy định tại điều 188 luật doanh nghiệp thì tập đoàn kinh tế phải được hình thành từ một nhóm công ty. Theo đó, các công ty này liên kết với nhau thông qua việc sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc theo một hình thức liên lết khác. Những công ty này vẫn có tư cách pháp nhân độc lập.

     Như vậy, để thành lập tập đoàn kinh tế trước tiên phải thành lập các công ty độc lập, sau đó liên kết chúng với nhau bằng sự ràng buộc về kinh tế hoặc một loại kết nối khác.

2.2. Ngành nghề kinh doanh có vai trò quan trọng cho nhà nước và xã hội

     Trong từng thời kỳ, Nhà nước xem xét để thành lập tập đoàn kinh tế nếu Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh.

     Theo đó, việc xem xét thành lập tập đoàn kinh tế được cân nhắc dựa trên tính hiệu quả và khả năng đóng góp của nó cho nền kinh tế của quốc gia, thúc đẩy phát triển xã hội phù hợp với từng thời kỳ phát triển.

Thành lập tập đoàn kinh tế 2020

2.3. Điều kiện về công ty mẹ của tập đoàn kinh tế

     Theo điểm b, khoản 3, điều 9 nghị định 69/2014/NĐ-CP công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

     – Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp mức vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn nhà nước trên vốn điều lệ của công ty mẹ thấp hơn mức quy định này.

     – Có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm và khả năng kinh doanh ngành nghề chính và các ngành nghề có liên quan; quản lý vốn đầu tư và quản trị điều hành, phối hợp hoạt động các công ty con, công ty liên kết.

     – Có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các công ty liên kết khác.

     – Có nguồn lực tài chính hoặc có phương án khả thi để huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư đủ vốn vào các công ty con và các công ty liên kết.

2.4. Điều kiện về cơ cấu quản trị

     Ngoài những điều kiện trên, để thành lập tập đoàn kinh tế còn phải đáp ứng được cơ cấu quản trị như sau:

     Tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.

     Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải là những công ty được thành lập để phát triển, nắm giữ các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.

     Như vậy, Để thành lập tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như chúng tôi đã phân tích trên đây. Theo đó, tập đoàn kinh tế là một tổ hợp các công ty có mối quan hệ sở hữu cheo phức tạp; có quan hệ mật thiết về chiến lược, thị trường hay sản phẩm; có mối liên kết trong hoạt động kinh doanh nhằm tập hợp và chia sẻ các nguồn lực nhằm tăng cường khả năng tích tụ tài sản, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối đa hoá lợi nhuận và đạt được các mục tiêu chung. Để thành lập tập đoàn kinh tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như chúng tôi đã phân tích trên đây.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thành lập tập đoàn kinh tế 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung