Địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ba Đình

Hiện nay, Tòa án nhân dân quận Ba Đình có trụ sở tại địa chỉ: số 53 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, SĐT liên hệ: 02437.666.805

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: Hiện nay Tòa án nhân dân quận Ba Đình có thẩm quyền giải quyết các vụ việc gì? Và địa chỉ của Tòa án nhân dân quận Ba Đình ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Tòa án nhân dân quận Ba Đình, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Tòa án nhân dân quận Ba Đình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

2. Nội dung tư vấn:

     Tòa án nhân dân quận Ba Đình tương đương Tòa án nhân dân cấp huyện và có thẩm quyền được quy định cụ thể như sau:

2.1 Tòa án nhân dân quận Ba Đình

2.1.1 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận Ba Đình

Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

     Ngoài ra, tại Điều 36 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2014 còn có quy định về thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp huyện như sau:

Điều 36. Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.

2. Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của Bộ luật này.

3. Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử và phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, Tòa án nhân dân quận Ba Đình có thẩm quyền giải quyết các vấn đề sau đây:

Thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp:

 • Về dân sự, hôn nhân và gia đình bao gồm: Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; tranh chấp về thừa kế tài sản; bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng; Tranh chấp đất đai; Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.; tranh chấp về ly hôn, quyền nuôi con, chia tài sản chung; vấn đề cấp dưỡng, xác định cha mẹ con; Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.…
 • Về kinh doanh, thương mại bao gồm: tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty…
 • Về lao động gồm: Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; Tranh chấp về học nghề, tập nghề; Tranh chấp về cho thuê lại lao động; Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn…

Thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

 • Về dân sự bao gồm: yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;  yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;  yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết…..
 • Về hôn nhân và gia đình bao gồm: yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết…
 • Về kinh doanh, thương mại bao gồm: yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Về lao động bao gồm: yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

2.1.2 Địa chỉ Tòa án nhân dân quận Ba Đình

     Hiện nay, Tòa án nhân dân quận Ba Đình có trụ sở tại địa chỉ: số 53 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

     Số điện thoại liên hệ: 02437.666.805

2.2 Những khó khăn khi giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình

     Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã kéo theo hệ lụy đó là các tranh chấp tại Tòa án đang diễn ra ngày càng phổ biến. Và việc giải quyết các tranh chấp hay các vụ việc đó tại Tòa án chưa bao giờ là điều dễ dàng.

     Trong suốt quá trình hành nghề, chúng tôi nhận thấy đa số khách hàng khi tiến hành giải quyết các vụ việc tại Tòa án thường gặp phải những khó khăn sau đây:

     Thứ nhất, khó khăn trong việc xác định đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Do không hiểu hết các quy định của pháp luật nên nhiều trường hợp xác định không đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết, dẫn đến bị Tòa trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu do không đúng thẩm quyền, gây mất thời gian, công sức và phải đi lại nhiều lần.

     Thứ hai, khó khăn khi viết đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Việc viết đơn khởi kiện tưởng như đơn giản nhưng đây lại là công việc đòi hỏi tính chính xác cao, bởi đây là văn bản thể những vấn đề mà người có yêu cầu mong muốn được Tòa án xem xét, giải quyết.

     Thứ ba, khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ khởi kiện. Trong một số vụ việc như ly hôn đơn phương, phân chia tài sản, tranh chấp đất đai… hầu hết người khởi kiện không chuẩn bị được đầy đủ hồ sơ để nộp tại Tòa án bởi đối phương gây khó dễ không cung cấp giấy tờ tùy thân của họ.

     Thứ tư, khó khăn khi thu thập tài liệu chứng cứ và đánh giá chứng cứ. Việc cung cấp chứng cứ vừa là quyền và là nghĩa vụ của đương sự khi yêu cầu Tòa án giải quyết một vụ việc nào đó. Bởi chứng cứ được xem là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định, là cơ sở giúp Tòa án đưa ra kết luận cuối cùng được khách quan và công bằng. Tuy nhiên, chứng cứ lấy từ đâu, làm thế nào để có được chứng cứ, chứng cứ nào là quan trọng và có lợi cho mình thì không phải ai cũng biết.

2.3 Dịch vụ Luật Toàn Quốc giải quyết các vụ việc tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình

     Với phương châm “Pháp luật cho cuộc sống” và mong muốn đồng hàng cùng khách hàng góp phần tháo gỡ những khó khăn khi giải quyết các vụ việc tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Luật Toàn Quốc cung cấp các dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận Ba Đình để xác định đúng Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
 • Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, đơn yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc nộp, giao nhận hồ sơ tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình;
 • Tư vấn pháp luật về thu thập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ… để tiến hành khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình;
 • Các vấn đề khác phát sinh trong quá trình khởi kiện và giải quyết vụ án tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình;

2.4 Cách thức liên hệ Công ty Luật Toàn Quốc

     Để tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết các vụ việc tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình, khách hàng có thể liên hệ Công ty Luật Toàn Quốc theo một trong các cách thức sau đây để được hỗ trợ:

 • Cách 1: Tư vấn qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 19006500 để được giải đáp;
 • Cách 2: Thực hiện tư vấn pháp luật, sử dụng các dịch vụ pháp lý trực tiếp tại trụ sở văn phòng, địa chỉ: Tầng 3, số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội;
 • Cách 3: Tư vấn qua email, quý khách vui lòng liên hệ tại địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com.

     Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng truy cập website: luattoanquoc.com.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Tòa án nhân dân quận Ba Đình quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai