Có rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc không?

Có rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc không: ôi có tham gia bảo hiểm bắt buộc khi tôi đang làm một doanh nghiệp...

CÓ RÚT ĐƯỢC BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN KHI CHUYỂN SANG BẢO HIỂM BẮT BUỘC

Câu hỏi của bạn:

   Tôi có tham gia bảo hiểm bắt buộc khi tôi đang làm một doanh nghiệp, sau đó do sức khỏe tôi xin nghỉ thôi việc ở nhà và tôi xin đóng bảo hiểm tự nguyện năm 2013 đóng được một năm tôi xin được việc ở một doanh nghiệp mới và tiếp tục đóng bảo hiểm bắt buộc.

  Luật sư cho tôi hỏi thời gian tôi đóng đó có rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc không? Nếu không lấy lại số tiền đó sau này thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện của tôi được tính như thế nào ? Còn được lấy lại tiền bảo hiểm bắt buộc tôi phải làm các thủ tục như thế nào ? Cảm ơn luật sư.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

   1. Có rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc?

   Việc bạn có được rút bảo hiểm tự nguyện một lần hay không, không phụ thuộc vào việc bạn chuyển sang bảo hiểm bắt buộc thì sẽ được rút bảo hiểm tự nguyện, mà phụ thuộc vào điều kiện để được rút bảo hiểm tự nguyện một lần. Cụ thể căn cứ vào điểm a, khoản 1 điều 8 Nghị định 115/2015 quy định về bảo hiểm xã hội một lần:

   Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;”

   Và căn cứ theo điều 1 Nghị quyết 93/2015 quy định:

   Điều 1.

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

   Vậy bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu muốn hưởng một lần thì cần sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. 

   Trường hợp cụ thể của bạn, bạn tham gia một năm tự nguyện ở nhà và hiện tại tiếp tục tham gia bảo hiểm bắt buộc tại công ty mới. Theo quy định pháp luật thì bạn chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Khi chưa rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc.

có rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc

Có rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc

  2. Khi không rút được bảo hiểm tự nguyện khi chuyển sang bảo hiểm bắt buộc thì chế độ hưởng thế nào?

   Bạn cần lưu ý, thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng chế độ tử tuất và chế độ hưu trí. Cụ thể bạn có thể tham khảo thêm bài viết Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để biết rõ thêm về các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện.

   Thời gian bạn tham gia bảo hiểm tự nguyện sẽ được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng hưu trí và lương hưu, và thời gian này thì không được tính để hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp….

   Cụ thể về mức hưởng lương hưu khi có cả thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại khoản 3 điều 9 Nghị định 115/2015:

“3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i

=

0,22

x

Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i

x

Tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Cách tính bảo hiểm xã hội mới có làm ảnh hưởng lương hưu?  Để biết thêm về các chế độ sau này của mình.

  Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo